Publicaties van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis

I.     De reeks 'Bijdragen' van de VNK

 1. In en om de Sint-Jan. Bijdragen tot de Goudse kerkgeschiedenis. (1989). Klik om naar inhoudsopgave te gaanBestel

 2. Geloven in Groningen. Capita selecta uit de geloofsgeschiedenis van een stad. (1990). Klik om naar inhoudsopgave te gaan UITVERKOCHT.

 3. Rond de kerk in Zeeland. Derde verzameling bijdragen van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis.(1991). Klik om naar inhoudsopgave te gaan UITVERKOCHT.

 4. Utrechters Entre-Deux. Stad en Sticht in de eeuw van de Reformatie 1520-1620. (1992). Klik om naar inhoudsopgave te gaan UITVERKOCHT.

 5. Ziel en zaligheid in Noord Brabant. Vijfde verzameling bijdragen van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis.(1993). Klik om naar inhoudsopgave te gaan UITVERKOCHT.

 6. Heidenen, papen, libertijnen en fijnen.
  Artikelen over de kerkgeschiedenis van het zuidwestelijk gedeelte van Zuid-Holland van de voorchristelijke tijd tot heden. (1994) Klik om naar inhoudsopgave te gaan UITVERKOCHT.

 7. De kerk in de Kop. Bouwstenen tot de kerkgeschiedenis van Noord-west Overijssel. (1995). Klik om naar inhoudsopgave te gaan UITVERKOCHT.

 8. Vroomheid tussen Vlie en Lauwers. Aspecten van de Friese kerkgeschiedenis. (1996). Klik om naar inhoudsopgave te gaan UITVERKOCHT.

 9. Religie aan de grens. Aspecten van de Limburgse kerkgeschiedenis. (1997) Klik om naar inhoudsopgave te gaan Bestel

 10. 'In alle onwetenschap, bijsterije unde wildicheyt'. De Reformatie in Drenthe in de zestiende en zeventiende eeuw. (1998). Klik om naar inhoudsopgave te gaan UITVERKOCHT.

 11. Geloven tussen de rivieren. Verkenningen in de Gelderse kerkgeschiedenis. (1999). Klik om naar inhoudsopgave te gaan UITVERKOCHT.

 12. En God bleef toch in Mokum. Amsterdamse kerkgeschiedenis in de negentiende en twintigste eeuw.(2000) Klik om naar inhoudsopgave te gaan UITVERKOCHT.

 13. Van tweeën één. Kerk en West-Brabant door de eeuwen heen. (2001) Klik om naar inhoudsopgave te gaan Bestel

 14. Staf en Storm. Het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland in 1853: Actie en Reactie. (2002) Klik om naar inhoudsopgave te gaan UITVERKOCHT.

 15. Nederland en Bentheim. Die Niederlande und Bentheim. Vijf eeuwen kerk aan de grens. Fünf Jahrhunderte Kirche an der Grenze. (2003) Klik om naar inhoudsopgave te gaan

 16. Lebuïnus en Walburgis bijeen. Deventer en Zutphen als historische centra van kerkelijk leven. (2006) Klik om naar inhoudsopgave te gaan

 17. Terug naar Gouda. Religieus leven in de maalstroom van de tijd (2014) Klik om naar inhoudsopgave te gaan

II.   De reeks 'Werken' van de VNK

 1. A.Ph.F. Wouters, P.H.A.M. Abels, Nieuw en ongezien. Kerk en samenleving in de classis Delft en Delfland 1572-1620. boek 1. Klik om naar inhoudsopgave te gaan UITVERKOCHT.
  A.Ph.F. Wouters, P.H.A.M. Abels, Nieuw en ongezien.Kerk en samenleving in de classis Delft en Delfland 1572-1620. boek 2. Klik om naar inhoudsopgave te gaan UITVERKOCHT.

 2. Geloof, opbouw en strijd. De geschiedenis van de classis Rotterdam. Klik om naar inhoudsopgave te gaan Bestel

III. De reeks 'Publicaties' van de VNK

 1. Een machtig arbeidsveld. De opbouw van het kerkelijk leven in de Noordoostpolder. (2008) Klik om naar inhoudsopgave te gaan Bestel

 2. G. Schaap, Franciscus Ridderus. Een onderzoek naar zijn theologie, bronnen en plaats in de Nadere Reformatie. (2008) Klik om naar inhoudsopgave te gaan Bestel

 3. E. Geudeke. De classis Edam, 1572-1650, opbouw van een nieuwe kerk in een verdeelde samenleving. (2010) Klik om naar inhoudsopgave te gaan Bestel

 4. Onder 't kruys. Kerkelijk en regigieus leven in het gebied van Maas en Nederrijn (2010) Klik om naar inhoudsopgave te gaan Bestel

 5. A. Bas. Solus Deus adorandus Angelus Merula (1487-1557) en de heiligenverering (2011) Klik om naar inhoudsopgave te gaan Bestel

IV. Overige uitgaven

 1. Redactie Mirjam de Baar, Frederike Cossee, Mirjam van Veen en Anna Voolstra. Honderd jaar vrouwen op de kansel, 1911-2011 Klik om naar inhoudsopgave te gaan Bestel