Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis Jaargang 27 | Nr. 1 | december 2023

Inhoudsopgave

Arnold Smeets
Een (te) korte leeswijzer (3)

Dick Schoon
Kerk van Utrecht en Holandse Zending (5)

Joep van Gennip
Tussen hamer en aambeeld (13)

Els van Agten
De internationale aanloop en verkiezing van Cornelis Steenhoven (23)

Boekrecencies (32)

Verenigingsnieuws (38)

Aankondiging (40)