Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis Jaargang 25 | Nr. 1 | maart 2022

Inhoudsopgave

Joep van Gennip
'Brandt, maar vergaat niet'! (3)

Floris van Gils en Gert van Klinken
De hervormde relatie met Jodendom op muziek gezet (5)

Herman Noordegraaf
Rode dominees in Nederland tussen twee vuren (10)

Derk Jansen, Ds. Sybe Bakker en Anne Germs
Een rood en vrijzinnig echtpaar in Friesland aan het begin van de twintigste eeuw (17)

Klaas-Willem de Jong
Geen heerschappij van het ene over het andere ambt Een aspect van de hervormde kerkorde (1951) in het licht van Barmer Thesen (24)

Boeken (32)

Bronvermelding illustratie cover: Foto Notre-Dame, Parijs, Joep van Gennip, 28 december 2021

Klik om terug te keren