Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis Jaargang 24 | Nr. 4 | december 2021

Inhoudsopgave

Paul H.A.M. Abels
Standbeeld voor een lekenpolemist (143)

Lieke Smits
'Kus me op mijn zielenmond' De zintuigelijke beeldspraak van het Hooglied in de middeleeuwse vrouwelijke religiositeit (146)

Hans F. van Herwijnen
In de voetsporen van Pierre Cuypers. Twee decoratieschilders van kerkinterieurs, Jean Willem Deumens en Emmanuel Perey (153)

Lodewijk Winkeler
Geschiedschrijving over het katholiek leven in Nederland 1800-2000 sinds 1995 (4, slot) (160)

In memoriam
dr. Willem van 't Spijker
(168)

In memoriam
Kunder Adrianus Gort
(170)

Boeken (171)

Bronvermelding illustratie cover: Interieur van de St. Joseph in Roubaix na restauratie.
Foto Ana´s Gdeau via https://www.roubaixxl.fr/a-la-decouverte-de-leglise-saint-joseph/


Klik om terug te keren