Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis Jaargang 23 | Nr. 4 | december 2020

Inhoudsopgave

Sabine Hiebsch
Bijzondere bibliotheken [Inleiding] (287)

Jacob van Sluis
Protestantse bibliotheken in de periferie: Emden en Franeker (290)

Bart Wallet
Dynamische ruimten van joodse geleerdheid. Ets Haim-Livraria Montezinos en de Bibliotheca Rosenthaliana (301)

Sabine Hiebsch
De bibliotheek van het Evangelisch-Luthers Seminarium: boekenschat van een religieuze minderheid (311)

Cristoph Burger
In memoriam Jasper Vree (318)

Verenigingsnieuws (319)

Enny de Bruijn
De troost van de kerkgeschiedenis (320)

Boeken (325)

Illustratie cover: Het interieur van de bibliotheek Ets Haim-Livraria Montezinos in Amsterdam, foto WordRibben,

Klik om terug te keren