Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis Jaargang 23 | Nr. 1 | maart 2020

Inhoudsopgave

Dick Schoon
Schatgraven op zolder [binnenkomer] (167)

Mirjam Baar
Dagboeken over het verblijf van Petrus Codde in Rome ontcijferd, vertaald en gedrukt (169)

Joep van Gennip
Geestelijk Gekonkel (176)

Lydia Jansen
Internationale netwerken, theologische controverses en een apostolische vicaris op reis (182)

Boeken (187)

Illustratie omslag: Philibert Bouttats portretgravure van Petrus Codde, 1704, Rijksmuseum Amsterdam.

Klik om terug te keren