Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis Jaargang 22 | Nr. 4 | december 2019

Inhoudsopgave

Guus Bary
Titus Brandsma anno 2019 [binnenkomer] (125)

André Bas
IJdele hoop (128)

Ab van Langevelde
'Opdat Gods heilige zaak voortgang hebbe te midden van de benauwing dezer bange oorlogstijden.' (136)

Koos-jan de Jager
Engelenzang en mitrailleurvuur (146)

Terugblik op de Alkmaarse Victorie [Vereniging] (154)

Boeken (156)

Illustratie omslag: Kerstkaart van een militair uit het 3e Bataljon 11e Regiment Infanterie, 1948. Collectie Regionaal Archief Rivierenland

Klik om terug te keren