Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis Jaargang 22 | Nr. 3 | juni 2019

Inhoudsopgave

Paul Abels
Calvinisten en salafisten [binnenkomer] (91)

Christiaan Ravensbergen
Remonstranten en contraremonstranten in Arnhem tijdens het Twaalfjarig Bestand (94)

Wim Visser
Brielle tijdens de Bestandstwisten (103)

Nel van Dorp
'Wij willen een ware, vromen dienaer' (108)

Fred van Lieburg
Dordtse rederijkers en (contra)remonstranten (114)

Illustratie omslag: Digitale reconstructie van de Kloveniersdoelen in 1618/1619. Schermafbeelding uit app Synode5d. Zie ook www.synode5d.nl copyright Stichting Verborgen Stad

Klik om terug te keren