Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis Jaargang 22 | Nr. 1 | maart 2019

Inhoudsopgave

Joep van Gennip
'Hemelse boekenkasten' (219)

Joep van Gennip
Afscheid eindredacteur Jan Dirk Snel (224)

Peter Nissen
Katholieke theologische bibliotheken in Nederland van de negentiende tot de eenentwintigste eeuw (225)

George Harinck
Protestantse thelogische bibliotheken in Nederland. Vrucht van een lezend volk (239)

Frans Hoppenbrouwers
Drs. Jan DaniŽl Bakker sss, 1914-1982. Stuwer en duwer van de Vereniging van Seminare- en Kloosterbibliothecarissen (245)

Otto S. Lankhorst
Over kaartenbakken en centrale catalogi van Nederlandse kloosterbibliotheken (253)

Illustratie omslag. De bibliotheek van de redemptoristen in Wittem (Foto: Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, Sint Agatha. Fotograaf onbekend)

Klik om terug te keren