Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis Jaargang 21 | Nr. 4 | december 2018

Inhoudsopgave

Joke Spaans
Oefenen, schrijven, zingen [Binnenkomer] (159)

Cristiaan Winter
Thuis zingen uit de Gevarieerde Psalmen. Een tweetal bijzondere manuscripten uit het einde van de achttiende eeuw (161)

Cees Houtman
Kerst als keerpunt. Acht negentiende-eeuwse vertellingen voor de jeugd van het stof ontdaan (167)

Jacques van der Lee o.p.
Dominicaanse kerkhistoriografen over de voormalige Nederlandse Antillen (174)

Huib Uil
'Door het afzwaaien van de huidige generatie archivarissen verdwijnt veel vakkennis' [Persoonlijk profiel] (181)

Marieke Smulders
Schatbewaarders van religieus erfgoed [Van elders] (183)

Boeken (188)

Illustratie omslag. Interieur met musicerend gezelschap. Tekening door Nicolaes Aartman (1723-1760), (Rijksmuseum Amsterdam). De handschriften van de Gevarieerde Psalmen, waar het artikel van Cristiaan Winter over gaat, gingen uit van alle zangers, maar de gedrukte uitgave van 1778 voorzag ook in instrumentele begeleiding. Bij het uitvoeren van de psalmen denkt men aan meer zangers en relatief minder begeleiders, maar deze afbeelding geeft wel een goed beeld van de ongedwongenheid waarmee in de achttiende eeuw muziek gemaakt werd. Daar was niets concertants aan.

Klik om terug te keren