Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis Jaargang 21 | Nr. 3 | september 2018

Inhoudsopgave

Cris Dols
De nieuwe bisschop van Roermond [Binnenkomer] (107)

Susanne de Jong
De 'joncfrouwe' en haar boeken. Leken, boeken en religieuze leespraktijken in de laatmiddeleeuwse Nederlanden (109)

Kees de Wildt
Doopfont in de Beeldenstorm (114)

Maarten van den Bos
Zuurdesem of bakkersgist? Over de kerkgeschiedenis als onmisbaar ingrediŽnt [Perspectief op onderzoek] (121)

Boeken (128)

Illustratie omslag. Rogier van der Weyden, Maria Magdalena leest (voor 1438, fragmenten). (Nationaal Gallery, Londen)

Klik om terug te keren