Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis Jaargang 21 | Nr. 2 | juni 2018

Inhoudsopgave

Joep van Gennip
Bid- en devotieprentjes: visitekaartjes voor de hemel [Binnenkomer] (51)

Joke Spaans
Een Roomsche hangelaer en Boheemse hussieten in de Atlas Van Stolk. Nederlands regigieus erfgoed? (53)

Alle G. Hoekema
Brieven van een jonge predikant in Thailand. Hans Norel als lid van een Rode Kruisteam (1946) (60)

Jacob van Sluis
Een vervolg op hetBiografisch lexicon? [Perspectief op onderzoek] (67)

Scriptieprijs naar Suanne de Jong - en andere wederwaardigheden [Vereniging] (72)

Boeken (78)

Illustratie omslag. Pinturicchio, Enea Silvio Picolomini knielt voor paus Eugenius IV (fragment), fresco 1502-1507. (Libreria Piccolomini Siena). Eugenius IV was paus van 1431 tot 1447. Hij figureert promenent op 'den Roomschen hagelaer', een prent die tot dusverre veelvuldig gebruikt werd om het protest tegen de aflaathandel, waarmee de Reformatie begon, in de Nederlanden te illustreren. In dit nummer toont Loke Spaans echter aan dat de prent in de Boheemse geschiedenis gesitueerd moet worden. Het fresco is deel van een reeks door Pinturicchio (ca. 1454-1513), die de levensloop van Enea Silvo Picolomini uitbeeldt, een neef van Eugenius IV, die zelf van 1458 tot 1464 paus Pius II zou worden. Voor diens bibliotheek liet weer een neef van hem, kardinaal Francesco Piccolomini, zelf in 1503 gedurende 26 dagen paus Pius II, in 1495 een zaal bouwen bij de kathedraal van Siena, de Libreria Piccolomini.

Klik om terug te keren