Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis Jaargang 21 | Nr. 1 | maart 2018

Inhoudsopgave

Jan Dirk Snel
Vergeten reformaties (3)

Suzan Folkers
Oude en nieuwe geschriften in een woelig tijdperk. De omgang met de Bijbel in stedelijke gemeenschappen (5)

Gert Gielis
Het hol van de leeuw. De Reformatie in universiteitsstad Leuven (1518-ca. 1550): receptie, impact en doorwerking (10)

Marianne Eekhout
Katholieke kerkgoederen in gereformeerd Dordrecht (16)

Erik A. de Boer
Monnik, minnaar, prior, pastoor. Reformatie als seksuele revolutie bij Cornelis Antonisz van Utrecht (c. 1541-1601) (23)

Peter Koekkoek
De Reformatie in Woudenberg tegen de achtergrond van de Tachtigjarige Oorlog (29)

Jos de Weerd
Een sacraal landschap als leesbare tekst. De Reformatie op de Veluwe in de zestiende eeuw (36)

Roman Roobroeck
Van Geuzen tot Olijfberg. Confession-building en de creatie van een gereformeerde gemeenschap in zeventiende- en achtiende-eeuws Vlaanderen (36)

Illustratie omslag: Willem Key, 'Het laatste Avondmaal' (Dortrechts Museum). In 1572 werd dit altaarstuk van de aan Onze Lieve Vrouwe gewijde Grote Kerk in Dortrecht overgebracht naar het stadhuis. Zo kreeg een regigieus schilderij uit katholieke tijden een functie in een wereldlijke, gereformeerde omgeving. Rechtonder heeft de schilder (Breda ca. 1515 - Antwerpen 1568) zichzelf afgebeeld. Op pagina 19 is een groot deel van het schilderij 'Antonia van Roesmale verklaart de Bijbel voor de hervormden van Leuven' (1882) van de hand van André Hennebicq (1836 - 1904) afgebeeld, dat hij speciaal vervaardigde voor het Leuvense stadhuis: een gereformeerd thema in een katholieke stad.

Klik om terug te keren