Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis Jaargang 20 | Nr. 4 | december 2017

Inhoudsopgave

Jan Dirk Snel
Thuisbrengen (123)

Anré Bas
Inquisiteur Jacob van Hoogstraten (ca. 1460-1527) over het vagevuur (125)

Bart Jaski
Netwerken in een doorschoten bijbel. Gerard Johan Nahuys en zijn kring in de achttiende eeuw (131)

Carl Haarnack
Wilhelmus Dotants (1855-1906), een katholieke missionaris in Suriname (136)

Persoonlijk profiel
Hans Krabbendam (142)

Boeken (144)

Illustratie omslag: La Divina Commedia di Dante, fresco van de hand van Domenico di Michelino (1417-1491) op de westelijke muur van de kathedraal Santa Maria del Fiore te Florance.
Dante Alighieri (1265-1321) houdt zijn Goddelijke Komedie in de linkerhand. Met zijn rechterhand wijst hij op de zondaren in de hel. Achter hem het vagevuur (purgatorium), voorgesteld als de louteringsberg.
Daarboven het aardse paradijs met Adam en Eva, alsmede de hemelse sferen. Rechts de stand Florence, (Foto: Jastrow)


Klik om terug te keren