Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis Jaargang 20 | Nr. 3 | september 2017

Inhoudsopgave

Jan Dirk Snel
Plaatsen van geschiedenis (83)

Mirjam van Veen
'Verjaeght, vervolght, vermoordt te zijn, en is niet quaet'. Protestantse martelaarsgeschiedenis (85)

Th. van den End
Kerk en school in oostelijk IndonesiŽ onder de VOC. Introductie tot een nieuwe bronnenuitgave (92)

Gerard van Gurp
Was doninee Hardevelt een hattemist? Hoe drie jonge predikanten een oude collega aanklaagden bij de classis 's-Hertogenbosch(100)

Klaas-Willem de Jong
'Wettiglijk van Gods gemeente, en mitsdien van God zelven geroepen'. De voorgeschiedenis van het reglement van 1867 voor de verkiezing en beroeping van een hervormde predikant (109)

Boeken (118)

Illustratie omslag: Pieter Bruegel de Oude. De moord op de onnozele kinderen (1565-67). De schilder situeert de kindermoord in een Brabants dorp. Spaanse soldaten vergrijpen zich aan onschuldige, mannen, vrouwen en kinderen. (Royal Collection, Windsor Castle)

Klik om terug te keren