Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis Jaargang 20 | Nr. 1 | maart 2017

Inhoudsopgave

Jan Dirk Snel
Nieuwe en oude lezers (3)

Dirk Otten
Wonderverhalen in de vroegste heiligenlevens over Willibrord, Bonifatius en Ludger. Een herwaardering van Willibrord (5)

Wim Visser
Kerk en overheid in de classis Brielle tijdens het Bestand (14)

Cees Houtman
Van dissenter tot conformist. Jacob Witmond (1832-1899), een onderbelichte leerling van De Liefde (22)

Persoonlijk profiel
Henk van den Belt (32)

Boeken (34)

Bijeenkomsten(38)

Illustratie omslag: De wijding van Willibrord tot Aartsbisschop der Friezen door paus Sergius I in het jaar 695. (Gustave Weis, S. Willibrord. Vitraux de la Chapelle S. Willibrord, Vianden (Luxemburg 1989))

Klik om terug te keren