Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis Jaargang 19 | Nr. 4 | december 2016

Inhoudsopgave

Maarten van den Bos
Bijziendheid (123)

Jirki Thibaut
Hervorming en identiteit. Monastieke idealen in tiende-eeuws Lotharingen (125)

Guus Bary
Dominicanen in Nederland - de eerste vier eeuwen, vr en na oprichting van de Nederduitse ordesprovincie (1515). Bij het achtste eeuwfeest van predikbroeders (131)

Joep van Gennip
'Nu hebben wij je, misdagige paap, geef je over!' Katholieke overleveringsstrategien in het zeventiende-eeuwse Nijmegen, 1591-1703 (141)

Persoonlijk profiel
Klaas-Willem de Jong (149)

Henk van den Belt
Vergeten Reformaties (151)

Humanisme en boekdrukkunst maakten de Reformatie mogelijk. Dag van de Nederlandse Kerkgeschiedenis in Antwerpen (154)

Boeken (156)

Bijeenkomsten(158)

Illustratie omslag: Boekhandel Dominicanen. In het tweeherige Maastricht bleef het dominicanenklooster tot de komst van de Fransen in 1795 funcioneren. (Foto: Bert Kaufmann, Roermond).

Klik om terug te keren