Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis Jaargang 19 | Nr. 3 | september 2016

Inhoudsopgave

Joep van Gennip
Kerkelijke archieven: (lokaal) cultureel erfgoed (83)

Jos de Weerd
Betrouwbare zielzorgers. De Veluwse geestelijkheid in reformatietijd (85)

John Exalto
Verdrijf Erasmus uit de scholen! Protestantse omgang met een humanistische erflater (91)

Edwin Diersmann
Nicolaas Johannes Verkruisen NJzn. en zijn Apostolische Gemeente te Den Haag. Een onbekend hoofdstuk in de geschiedenis van de 'apostolische kerken' in Nederland (100)

Martha Visscher-Houweling
Religieuze taal onder de digitale loep. Bevindelijk woordgebruik rond 1950 (109)

Persoonlijk profiel
Christiaan Ravensbergen (116)

Boeken (71)

Bijeenkomsten(118)

Illustratie omslag: Kaart van de Veluwe door Cristiaan Sgrooten, omstreeks 1570 (Koninklijke Bibliotheek Brussel)..

Klik om terug te keren