Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis Jaargang 19 | Nr. 2 | juni 2016

Inhoudsopgave

Paul H.A.M Abels
TNK vernieuwt en verjongt (47)

Joke Roelevink
Dit moet maar niet in de notulen... De invloed van onderwerpen, voorzichtigheid en conflicten op de classicale verslaglegging tot 1620 (48)

Henk van den Belt
Theologische disputaties als historische bron. De cyclus van de Leidse Synopsis (1625) en de herhalingen (56)

Herman Wesselink
Kerkgebouwen uit de negentiende en twintigste eeuw. Bedreiging en herbestemming (63)

Persoonlijk profiel
Katinka Fikse-Omon (69)

Boeken (71)

Bijeenkomsten(78)

Illustratie omslag: Hendrick van der Burch. Een promotie aan de Leidse Universiteit omstreeks 1650 (Rijksmuseum Amsterdam).

Klik om terug te keren