Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis Jaargang 18 | Nr. 3 | september 2015

Inhoudsopgave

Jan Dirk Snel
Een roomse voorstelling (87)

Petty Bange
De Christeliicken Waerseggher van pater Joannes David s.j.
Continu´teit van middeleeuws gedachtengoed in de zestiende eeuw
(90)

Elke Hauser
De verzamelde identiteit van de Oud-Katholieke Kerk.
Johannes A. van Beek en zijn prentencollectie voor Cor Unum et Anima Una
(96)

Jacques van der Lee o.p.
Op onbegane wegen.
Naar opening van archief van Willem Sassen o.p.
(104)

Kristian Mennen
Het conclaaf van 2013 reacties in Nederland (110)

Paul H.A.M. Abels
Bij het heengaan van Wiebe Bergsma (116)

Verenigingsnieuws:
26ste Dag van de Nederlandse Kerkgeschiedenis in Nijmegen (118)

Klik om terug te keren