Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis Jaargang 18 | Nr. 2 | juni 2015

Inhoudsopgave

Jan Dirk Snel
Over mensen en godgeleerden (47)

Thema: Protestantse archieven
Fred van Lieburg
Visioen, kerk en geheugen Bij de afronding van een archiefproject (52)
Herman Noordegraaf
Uwe vaderlijke en trouwe zorg Diaconaat, de armen en de archieven (62)
Gert van Klinken
Onderzoek naar Kerk en IsraŽl De casus Nes Ammim (68)

Maaike Derksen
Een koloniale missie: jezuÔtenmissionarissen op Java, 1859-1990 (73)

Boekennieuws (80)

Klik om terug te keren