Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis Jaargang 18 | Nr. 1 | maart 2015

Inhoudsopgave

Joep van Gennip
Orat pro Societate (3)

Jan Braakman
"En zie, geheel Twenthe kwam in beweging" (5)

Margarita Logutova
De spiegel van de wereld van Herman Wolf; het handschrift en zijn inhoud (13)

Persoonlijk profiel (22)

Riet Schenkeveld-Van der Dussen
Camphuysen als predikant (24)

Boekennieuws (31)

Promotie (38)

Tweede VNK-scriptieprijs voor Los van Weerd (39)

Klik om terug te keren