Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis Jaargang 17 | Nr. 4 | december 2014

Inhoudsopgave

Hugo de Boer
Weemoed, verlangen en vooruitgang in de kerkgeschiedenis (139)

Willem Frijhoff
Lang leve de kerkgeschiedenis!? (142)

Verenigingsnieuws
Weer terug in Gouda (150)

Guus Bary
Een boekbespreking vanuit eigen Verenigingsperspectief (153)

Peter Nissen
Kardinaal Jan de Jong (1885- 1955) als kerkhistoricus (157)

Persoonlijk profiel (166)

Guy Liagrre
Het Belgische protestantisme in de Groote Oorlog (168)

Boekennieuws (176)
Klik om terug te keren