Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis Jaargang 17 | Nr. 3 | september 2014

Inhoudsopgave

Paul H.A.M. Abels
Kerkhistorici: een apart slag volk (83)

Maarten van den Bos
Geriefelijk voor fraseurs. Secularisatie en de toekomst van de Nederlandse kerkgeschiedenis (84)

Fred van Lieburg
Religiegeschiedenis 3.0. De uitdaging van Digital humanities. (93)

Joep van Gennip
Veranderende Getijden Een impressie van de Nederlandse geschiedschrijving naar orden en congregaties over ruim één eeuw (99)

Wiebe Bergsma
Gepredestineerde kolen en dieven. Naar aanleiding van Van Deursens Bavianen en slijkgeuzen (109)

Boekennieuws (132)
Klik om terug te keren