Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis Jaargang 17 | Nr. 2 | juli 2014

Inhoudsopgave

Paul H.A.M. Abels
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst (47)

Eerste VNK-scriptieprijs voor David de Boer (49)

David de Boer
De Gebroken Kerk. Katholieken en de Beeldenstorm (53)

In Memoriam Willem van Asselt (58)

Dick Schoon
Globallisering in de 19de eeuw. De Oud-katholieke Unie van Utrecht in vergelijking met andere internationale kerkverbanden (59)

Gert van Klinken
Geestverwanten, maar geen landgenoten. Internationale protestantse netwerken in het tijdperk van de natiestaat (67)

Klaas Tippe
Van verlossing tot vervolmaking
Waarom Petrus Hofstede de Groot een Groninger godgeleerde werd.
(73)

Boekennieuws (78)
Klik om terug te keren