Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis Jaargang 17 | Nr. 1 | maart 2014

Inhoudsopgave

Paul H.A.M. Abels
TNK viert 25-jarig bestaan (3)

Frits G.M. Broeyer
Maarten 't Hart en de kerkgeschiedenis (4)

Jaco van der Knijff
Gereformeerde gezangen in de 16de eeuw (8)

Martin L. van Wijngaarden
Nederlandse lutherse liedboeken. Een gang door de tijd aan de hand van een lied van Jan van Duisberg (15)

Riet Schenkenveld - van der Dussen
Niet zozeer voor de kerk, wel voor de christen. Camphuysens Stichtelyke rymen (23)

Paul H.A.M. Abels
Den Singende Swaen als kerkpolitiek instrument (28)

Roel Bosch
Zingen en bidden in huis en kerk. De totstandkoming van Liedboek 2013 (37)

Foto omslag: Luther muciserend in familiekring, met aan tafel ook Philip Melanchton. Schilderij van Gustav Adolf Spangenberg (1829 - 1891)

Klik om terug te keren