Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis Jaargang 16 | No. 4 | December 2013

Inhoudsopgave

Jan Dirk Snel
Herkerstend liberalisme (119)

Willem van Asselt
Theologie in het publieke domein: de politieke en sociale context van de Heidelbergse Catechismus in de periode van confessionalisering (122)

Cees Houtman
Door protestanten als van de hunnen beschouwd De joodse dicheres Estella Hertzveld (1837-1881) (129)

Persoonlijk profiel
Catharina Bakker (138)

Bram Mellink
Waarom het christelijk onderwijs de jaren zestig overleefde. De raadselachtige seculatie van Nederland in de jaren zestig (140)

Boekennieuws (147)

Verenigingsnieuws
Over nationale grenzen heen. Naar aanleiding van 125 jaar Oud-katholieke Unie van Utrecht (155)

Peter van Ees
Dominee Spranckhuysen en zijn rol in de zaak Torrentius in 1627 (158)

O.J. de Jong overleden (163)

Foto omslag: De Gertrudiskapel te Utrecht

Klik om terug te keren