Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis Jaargang 16 | No. 3 | Oktober 2013

Inhoudsopgave

Jan Jacobs
Langs oude kerken en kloosters in Groningen: Ter Apel, Krewerd en Ten Boer (83)

Justin E.A. Kroesen
Kloosterlijk erfgoeg in Groningen (86)

Jan R. Luth
Het orgel van de Mariakerk te Krewerd Geschiedenis, iconografie en gebruik (96)

Persoonlijk profiel
Gert van Klinken (104)

Gert van Klinken
Negentiende-eeuwse grafteksten in de provincie Groningen Sleutel voor het verstaan van een cultuur (106)

Foto omslag: Middeleeuwse kerk van Termunten

Klik om terug te keren