Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis Jaargang 16 | No. 2 | Juni 2013

Inhoudsopgave

Paul H.A.M. Abels
Schatbewaarder van onschatbare waarde (47)

Verenigingsnieuws
Oproep voor een nieuwe penningmeester (48)

A.W.G. van Riemsdijk
Fabrice de Bassecourt (1578-1650) Priester en dominee (49)

Martijn Schrama, o.s.a.
Hildebrand Verhoeckx (1766-1815) Een kloosterling in revolutietijd (56)

Harry Broshuis
De gemankeerde kloosterroeping van Godfried Bomans (64)

Persoonlijk profiel
James Kennedy (73)

Boekennieuws (74)

Foto omslag: Middeleeuwse schatkist, in het bezit van de protestanse Pauluskerk in Gouda.

Klik om terug te keren