Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis Jaargang 15 | No. 4 | December 2012

Inhoudsopgave

Jan Dirk Snel
Volkskerken (111)

Jan van Herwaarden
Erasmus en verdraagzaamheid: in hoeverre is geweld aanvaardbaar? (114)

Joke Spaans
Volwassen kerkgeschiedenis
Van theologische hupwetenschap naar cultuurgeschiedenis van religie
(122)

Wiep van Bunge
Prooi of partner?
De verhouding van de kerkgeschiedenis tot de geschiedenis van de filosofie
(126)

Persoonlijk profiel
Frank van der Pol (134)

Maarten van den Bos
'Ik zag God zelf door de straten lopen!'
De jaren zestig als culturele revolutie
(136)

Boekennieuws (142)Foto omslag: Kerkinterieur met een predikende Cristus, omringd door een zestiende-eeuwse menigte. Schiderij uit 1570 van Cornelis van Dalem of Jan van Wechelen. Rijsmeuseum Amsterdam.

Klik om terug te keren