Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis Jaargang 15 | No. 3 | Juni 2012

Inhoudsopgave

Joep van Gennip
Als de doden konden spreken... (75)

Fred van Lieburg
Van classicale organisatie tot civil society (78)

Christiaan Ravensbergen
Papen en papistische papen. De classis Neder-Veluwe en examineren van katholieke geestelijken (1592 - 1620) (84)

Menno Potjer
Doe normaal (compescat petulantiam)! Veertig jaren contact tussen stadsbestuur en kerkeraad in Arnhem, 1579 - 1619 (89)

Persoonlijk profiel
George Harinck (94)

Verenigingdnieuws:
VNK-scriptieprijs (95)

Boekennieuws (96)

Klik om terug te keren