Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis Jaargang 15 | No. 2 | Juni 2012

Inhoudsopgave

Frits G.M. Broeyer
Vaticanum II - Terugblik van een ooggetuige (39)

Jan Jacobs
Het Tweede Vaticaans Concilie vijtig jaar na dato. Een terugblik en uitzicht vanuit een Nederlands perspectief (42)

G.J. Schutte
De lutheranen in Vreedeliefshysen: een achtergestelde minderheid? (50)

Persoonlijk profiel
Fred van Liburg (60)

Wlco Veltkamp
'Als wij botsen, breken wij...' De positie van de gereformeerde classis Walcheren in de jaren 1690 (62)

Boekennieuws (67)

Klik om terug te keren