Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis Jaargang 15 | No. 1 | Maart 2012

Inhoudsopgave

Brian Heffernan
Romeinse bescheiden (3)

H. ten Boom
Phylacterion, een geheime broederschap ter bestrijding van het rooms-katholicisme (5)

Bernard van Noordwijk
Datheen als kunstwerk (12)

Persoonlijk profiel
Willem van Asselt (19)

Cees Houtman
Goede zaadkorrels voor jeugdadige harten (22)

Boekennieuws (34)

Klik om terug te keren