Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis Jaargang 14 | No. 4 | December 2011

Inhoudsopgave

Joep van Gennip
'Velen groeten en Gods zegen' (129)

Gian Ackermans
Bisschoppelijk benoemingsbeleid en pristerlijke respons (132)

Henk Florijn
De laatste Nederlandse predikanten op Formosa (146)

Persoonlijk profiel
Willem Frijhoff (154)

Fred van Lieburg
De biografie van Willem Teellinck (1579- 1629) (156)

Arlette Kouwenhoven
Kroniek van een Nederlandse mennonietenfamilie (164)

Boekennieuws (168)

Verenigingsnieuws (172)

Klik om terug te keren