Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis Jaargang 14 | No. 3 | September 2011

Inhoudsopgave

Hugo den Boer
'Kerk' als omstreden concept (91)

John Exalto
Niets kan haar glans verdoven
Het verzet tegen herziening van de Statenbijbel
(94)

Persoonlijk profiel:
Brian Heffernan (104)

K.G. van Manen
Een kleine 'Historikerstreit': J.W. Pont en J. Loosjes over oorsprong en invloed van het lutheranisme in de Nederlanden (106)

A. Bas
Angelus Merula en de vroege Nederlandse Reformatie (114)

Paul H.A.M. Abels
Gretige kopers en slordige edities van Marnix' Byen-corf (118)

Boekennieuws (122)

Klik om terug te keren