Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis Jaargang 14 | No. 2 | Juni 2011

Inhoudsopgave

Passie voor oude boeken (45)

Frans van Eekelen en Paul H.A.M. Abels
Arnout van Geluwe, een lekenpolemist aan het front van de Contrareformatie (47)

Gerrit H. Leurdijk
Reformatiebeweging versus Contrareformatie. Hermannus Tegularius in discussie met de 'Vlaemsche boer' (52)

Frans van Eekelen
Van Geluwe en zijn strijd om de martelaars (60)

Paul H.A.M. Abels
'Vlaemsche boer' probeert Statenbijbel onderuit te halen (70)

Frans van Eekelen
Een redetwist voor geloof. Van Geluwe's disputaties in Staats-Vlaanderen (79)

Boekennieuws (87)

Klik om terug te keren