Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis Jaargang 14 | No. 1 | Maart 2011

Inhoudsopgave

Joep van Gennip
Handelsgeest of ordesgeest? (3)

Marieke A.W.L.M. Abels
Beeld en zelfbeeld van zeventiende-eeuwse kloppen in de Noordelijke Nederlanden (5)

Hugo den Boer
Fijne vroomheid en ware godsvrucht. Representaties van 'fijnen' en de literaire constructie van een 'verlichte' cultuur en indentiteit in de achttiende eeuw (15)

Edwin Diersmann
Ontstaan en ontwikkeling van de Hersteld Evangelisch Apostolische Gemeente tegen de achtergrond van het conflict Van Oosbree-Smit (21)

Mirjam Hofman
"Kinderen zijn een erfdeel des Heren". Religieuze idealen in hervormd-gereformeerde opvoedingsliteratuur uit de periode 1970-2000 (33)

Persoonlijk profiel: Eric Cossee (38)

Boekennieuws (40)

Verenigingsnieuws (44)
Klik om terug te keren