Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis Jaargang 13 | No. 4 | December 2010

Inhoudsopgave

Willem van Asselt
Utrechtse theologen weer onder de vleugels van de Dom (137)

Enny de Bruijn
Een Marokkaan in het Statencollege. Johannes Maurus en zijn disputaties over de islam (139)

Verenigingsnieuws (147)

Persoonlijk profiel (148)

Th.J.S. van Staalduine
Duits in een Nederlandse kerkdienst. Een kwestie van integratie in de Hollandse Hervormde Kerk van Sint-Petersburg (150)

Randall D. Engle
Deduyvelse fluytenkast. De orgelcontroverse in de Nederlanden (158)

Boekennieuws (165)
Klik om terug te keren