Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis Jaargang 13 | No. 3 | Oktober 2010

Inhoudsopgave

Joep Van Gennip
Bloemen van barmhartigheid (95)

Aard de Groot
Arcana atheismi (1676) Frans Kuyper contra de ongodisten van zijn eeuw (97)

Bernard van Noorwijk
NOBLESSE OBLIGE... inzake beslagen bijbeltjes van de Waalse kerk (110)

Jaap van Amersfoort
Gilles Quispels betekenis voor de beoefening van wetenschap van geschiedenis van het vroegere christendom in Nederland (115)

Gertjan van Harten en Basiaan van der Wal
Lutzen Wagenaar: een Friese Kuyperiaan met een sociaal bewogen hart (122)

Jos Schatorjé
Het Limburgs Museum; meer dan de som der delen (131)

Jan Jacobs
Een nieuw VNK-bundel: Religieus en kerkelijk leven in het gebied van Maas en Rijn (135)

Klik om terug te keren