Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis Jaargang 13 | No. 2 | Juli 2010

Inhoudsopgave

Enny de Bruijn
De laurierboom van Revius (55)

Marcel Sarot
Fundamentalisme als theologiehistorische categorie (57)

Arno Fafiť
D.C. Meyer jr. (1839-1908):
wijnkoper, kerkhistoricus en verzamelaar
(65)

Paul HAM. Abels
Hij kwam binnen, zonder kloppen.
De worsteling van pater Jacobus de Vos met zijn geestelijke dochters
(73)

Marieke Smit & Marieke Smulders
Klassiek en katholiek:
onderzoek naar door religieuzen geleide gymnasia
(85)

Klik om terug te keren