Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis Jaargang 12 | No. 4 | December 2009

INHOUDSOPGAVE

Joep van Gennip
Archiefonderzoek in de Eeuwige Stad (135)

Marcel Poorthuis en Theo Salemink
Christelijke omgang met het boeddhisme in Nederland (137)

Paul Begheyn SJ
De verboden mis van dankzegging. Gerard Reve, pastoor Oort en bisschop Simonis (151)

Johannes Woudstra
'Bemardus Arcerius Snoek (1747-1813), predikant en 'lichte' patriot (157)

Persoonlijk profiel:Oick Schoon

Guus H. Bary
Nederlandse dominicanen in het vizier. Over en rond "Gods predikers" van Marit Monteiro (172)
Klik om terug te keren