Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis Jaargang 12 | No. 3 | Oktober 2009

INHOUDSOPGAVE

Frits M.G. Broeyer
De spotdicht-pagina van Gerard Brandt (91)

William den Boer
Jacobus Arminius: theoloog van Gods tweevoudige liefde (93)

Marijke Tolsma
Het gezicht van Arminius. Enkele opmerkingen bij zijn portretten (103)

Els Stroks
'De goede bedoelingen van Arminius'. Over beeldvorming en zeventiende-eeuwse literatuur (109)

Kees Neven † en Ton Wouters †
Jan van Galen, loopjongen in het voetspoor van Arminius (115)

Boekennieuws (125)

Willem van Asselt hoogleraar in Leuven (130)

Klik om terug te keren