Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis Jaargang 12 | No. 2 | Juni 2009

INHOUDSOPGAVE

Joep van Gennip
Op pelgrimage naar Kevelaer (47)

Anne Jaap van den berg
Kaarten in bijbels (49)

Joep van Gennip
Godefridus Wandelman (1591 - 1654): een gesel voor predikanten (59)

A.M. van Zijverden-Poortman
De kerken van Medemblik in de Franse tijd, 1795- 1813 (71)

Paul H.A.M. Abels
Gereformeerde reacties op de dichtkunst (79)

Tanja Kootte
Wie is Calvijn zonder ons? (83)

Boekrecensies (85)

Nieuws (88)

Klik om terug te keren