Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis Jaargang 12 | No. 1 | Maart 2009

Inhoudsopgave

Paul H.A.M. Abels
Afscheid en nieuw begin (3)

Henk ten Boom
Kerkzegels. Hun betekenis in de geschiedenis van kerk en cultuur (5)

Christiaan van Zitteren
De middeleeuwse Antiphonaria uit de collectie Soeterbeeck (15)

A.H. Funcke
Kuypers 'gemeene gratieleer'in maatschappelijk perspectief. Een dogmatische notie onderzocht op haar maatschappelijke relevantie in de negentiende eeuw en de huidige tijd (23)

Fred van Lieburg
Lokale kerkgeschiedschrijving: bij een gedenkboek over Hervormd Uitwijk (29)

Boekrecensies (36)

Nieuws (41)

Klik om terug te keren