Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis Jaargang 11 | No. 4 | December 2008

INHOUDSOPGAVE

Paul H.A.M. Abels
Afscheid van Delft (111)

Frits G.M. Broeyer
Calvijnjaar 9O9.Va1eton en Einstein eredoctor in Genève (112)

WA.vanAsselt
Luther en Calvijn volgens Oberman (121)

De VNK in de Noordoostpolder:

Jan Jacobs
Een kolonisatieproject op confessionele grondslag (126)

George Harinck
Een nieuwe lente; geen nieuw geluid (131)

Lopend onderzoek: Rooms-Katholieke broederschappen (135)

Boekennieuws (137)
Klik om terug te keren