Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis Jaargang 11 | No. 3 | Oktober 2008

INHOUDSOPGAVE

Paul H.A.M. Abels
De slachtoffers van Calvijn (77)

Hugo den Boer
Geografisch isolement als religiehistorische factor.
De religieuze ontwikkeling van het eiland Urk, 1572-1711 (78)


Idelette Otten
Internationale 'schildersbijbel' op kerkpiafond Enkhuizen (90)

V.J. Stolk
"Je moet niet zo zwaarmoedig wezen".
Gereformeerde mentaliteit in Rotterdam-Feijenoord. Een casestudie (92)


Persoonlijk Profiel:
Gerrit Verhoeven (98)

Boekennieuws (100)
Klik om terug te keren