Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis Jaargang 10 | No. 4 | December 2007

INHOUDSOPGAVE

Paul H.A.M. Abels
Tien jaar Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis (99)

Joep van Gennip
Een Roomse strijder met pen en preek. De Antwerpse controversist Gornelius Hazart S.J. (1617-1690) (100)

Edwin Diersmann
"Een Christus van het heden". De ontstaansgeschiedenis van het Apostolisch Genootschap en zijn leerstellige ontwikkelingen 1946-1951 (110)

Persoonlijk Profiel:
Ton Wouters

Boekennieuws (125)

Verenigingsnieuws (130)
Klik om terug te keren