Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis Jaargang 10 | No. 3 | September 2007

INHOUDSOPGAVE

Paul H.A.M. Abels
De zandloper van Erasmus en de stoel van Calvijn (65)

Jan Dirk Snel
Een leven van krachtdadig schrijven. Over Abraham Kuyper en de opkomst en de ondergang van een voluntaristisch project (66-77)

Maria L. van Wijngaarden
Over De Augsburgse Confessie of "bij ons wordt geleerd in beeld en geschrift" (78-85)

Paul H.A.M. Abels
De kleingeestigheid van een groot geleerde. Een nieuwe biografie van Hugo de Groot (86-89)

Boekennieuws (90-96)

Agenda (97)

Klik om terug te keren