Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis Jaargang 9 | No. 4 | December 2006

INHOUDSOPGAVE

[Themanummer Religie versus kerk. Twee historische boeken]

Jan Dirk Snel en Paul H.A.M. Abels
Kerkhistorische rijkdom: twee nieuwe handboeken (101-102)

Fred van Lieburg
Religiegeschiedenis versus kerkgeschiedenis (103-105)

Willemien Otten
Theologie gedijt ook onder de vlag van de religiegeschiedenis (106-111)

Joke Spaans
De vroegmoderne tijd in de twee nieuw handboeken (112-114)

Arie L. Molendijk
De geschiedenis van kerk en religie in Nederland. Kanttekeningen bij twee handboeken (115-118)

Jan Jacobs
Twee historische handboeken bezien vanuit het perspectief van de contemporaine geschiedenis (119-123)

Gerard den Hertog
Kerkgeschiedenis als cultuurgeschiedenis van het christendom? Commentaar vanuit de systematische theologie (124-128)

Durk Hak
Nederlandse godsdienst- en kerkgeschiedenis: over hoofdvragen en over Urk (129-135)

Herman J. Selderhuis
Korte terugblik op een historische dag (136)

Boekennieuws (137-138)

[P.H.A.M. Abels]
Zutphen in de ban van de kerkgeschiedenis (139)

Jacob van Sluis
In memorium prof. dr. F.R.J. Knetsch (140)

Klik om terug te keren