Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis Jaargang 9 | No. 3 | September 2006

INHOUDSOPGAVE

Joep van Gennip
Een Gotische Grootheid (67)

Tiemen Brouwer O.P
Magnus is de naam. De transformatie van een heilige in de Friezenkerk in Rome (68-77)

Paul H.A.M. Abels
Nieuwe loot aan de stam van een christelijke naslagcultuur (78-81)

H. ten Boom
Steun over de grens. Een voorbeeld van hulp vanuit de gereformeerde kerk in de Republiek aan noodlijdende zustergemeenten in het buitenland circa 1660 (82-89)

Boekennieuws (90-99)

Klik om terug te keren